Übersetzung/Svenska/5min

From Freiheit statt Angst!

< Übersetzung | Svenska
Revision as of 10:13, 25 January 2008 by Wir speichern nicht! (Talk)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

5-minut-information: Datalagring

OBS: Det är bara en råversion! Ord, som skrivs kursiv, saknar en tilfredsställande översättning, som ska följa snårt...

Den här texten behandlar bara situationen i Tyskland, även om planerna ska omsättas i hela Europa

Enligt planer av CDU, CSU och SPD (Krist-Demokratiska Unionen, Krist-Sociala Unionen och Socialdemokraterna i Tyskland), skal det bli möjligt att rekonstruera, vem som hade kontakt med vem per telefon, mobil eller e-post; eller vem använde internet inom de sista sex månader. Angående mobiltelefoni och sms ska det också sparas de ställen där användaren befann sig vid den där tiden. Anonymiseringstjänster ska förbjudas.

Med hjälp av sparade data om hela befolkningen kan man utarbeta motionsprofiler, rekonstruera affärskontakter och idetifiera vänskapliga relationer. Även slutledningar på innehållet av kommunikationen, på personliga interessar och vederbörandens livssituationen blir möjliga. Åtkomst åt data ska polisen, åklagerna, underrättelsetjänstar och utlänska stater få, som vänta sig en förbättrad utredning av möjliga förbrytare. Nuförtiden få IT- och telefonbolag bara spara förbindelsesuppgifterna som behövs för redovisningen. I det ingår inte information om stället där den telefonerande personen befann sig i samtalstiden och e-postförbindelser. Kunden kan begära att redovisningsdata raderas efter räkningen skickades. Genom att använda enhetstarifer kan en lagring också hittills förhindras, vilket kan vara viktigt för t.ex. journalister och berådningsbyråer.

Vad är problemet?

 • De aktuella planerna att spara information om varken medborgarens kommunikation, rörelse och mediaanvändning utgör den hittills största hotet mot vart rättighet på en självbestämt och rivat liv.

Vi alla skulle lida från datasäkringen

 • En datasäkring inverkar negativt på alla yrkesaktiviteter (t.ex. inom medicin, juridik, kyrkån, journalismen och tekniska uppfinningar) som förutsättar förtrolighet. Därmed skadar den slutligen vart frihetlig samhälla på hela taget.
 • En datasäkring hindrar inte terrorismen och kriminalitet. Den är onödig och kan enkelt undvikas av förbrytare.
 • En datasäkring bryter mot viktiga mänskliga rättigheter på privatsfär och det informella självbestämmanderätt.
 • En datasäkring är dyr och belastar ekonomin och konsumenten.
 • En datasäkring diskriminerar använderna av telefon, mobil och internet mot de som använder andra kommunikationsformer

Nuvaranda situationen


CDU/CSU och SPD driver just nu en lagförslag om införanden av datasäkringen, över vilken förbundsdagen (parlamentet i Tyskland) har röstat ja i nov. 2007. Stora delar av Tyska befolkningen är nu meningen att datasäkringen kollidera med den Tyska författningen.

Personal tools
Toolbox
 • What links here
 • Related changes
 • Upload file
 • Special pages
 • Printable version