Freedom Not Fear 2008/Stockholm se

From Freiheit statt Angst!

Jump to: navigation, search

Freedom Not Fear - Europeisk aktionsdag mot övervakningssamhället lördagen 11 oktober

Nätverket Svart Måndag anordnar tillsammans med politiska partier, deras ungdomsförbund och ett antal övriga

organisationer en demonstration på Mynttorget, intill Riksdagshuset, lördagen den 11 oktober, mellan kl 14-18.

Exakt program och talarlista är ännu inte klart, men vi kommer att kunna erbjuda ett antal kända namn och

återkommer så snart det tagit fastare form.


Detta evenemang är en del av en stor alleuropeisk manifestation mot övervakningssamhället och de allt större

intrången i privatlivet. Svart Måndag samarbetar här med det tyska medborgarrättsnätverket AK Vorrat, som via

sina samarbetsorganisationer anordnar liknande fredliga protestaktioner i de flesta europeiska huvudstäder,

samt Washington DC denna dag.


Nätverket Svart Måndag är ett partipolitiskt obundet nätverk och en paraplyorganisation för alla personer som

känner att våra politiker har fråntagit oss våra fri- och rättigheter genom den mycket uppmärksammade FRA-lagen.

Nätverket Svart Måndag arbetar för att upphäva lagen, och alla andra förslag som inskränker det svenska folkets

fri- och rättigheter, vår integritet och vår rätt till en fungerande demokrati.

Kontakt:

Nätverket Svart Måndag:

Amanda Brihed, grundare och administratör

0733-211290

www.svartmandag.se


AK Vorrat, Tyskland

Ricardo Cristof Remmert-Fontes

www.vorratsdatenspeicherung.de


Massdemonstration på Mynttorget i Stockholm 11 oktober 2008.

Nätverket Svart Måndag anordnar tillsammans med politiska partier och ungdomsförbund en demonstration på Mynttorget, intill Riksdagshuset, den 11 oktober.

Tillstånd för demonstrationen finnes hos Amanda Brihed, grundare och administratör för Svart Måndag.

[1]


DJ Combustion, Stockholm 11 oktober.

Den välkända alternativegruppen DJ Combustion kommer att spela i Stockholm för att uppmärksamma den internationella aktionsdagen tillsammans med Nätverket Svart Måndag. Vi arbetar fortfarande för att finna lämplig lokal, med mera. Planering pågår.

[2]

Personal tools
Toolbox
  • What links here
  • Related changes
  • Upload file
  • Special pages
  • Printable version