Freedom Not Fear 2008/Copenhagen/Call

From Freiheit statt Angst!

Jump to: navigation, search
FNF2008
Copenhagen
Schedule+Route
Call
Press
Safety
Travel+Accommodation
Support+Sponsoring

En bred bevægelse af organisationer og aktivister opfordrer til samling imod den stadigt mere omfattende overvågning, der i dag finder sted med regeringer og virksomheder i spidsen.

11. oktober 2008 vil bekymrede borgere over hele Europa aktionere under mottoet ”Frihed, ikke frygt”. Flere europæiske hovedstæder vil dermed blive scene for en række fredelige og kreative aktioner, lige fra fester til demonstrationer m.m.

Frihed, ikke frygt – Stop overvågningsmanien

Overvågningsmanien er i fuld gang med at sprede sig. Systematisk registrering, overvågning og kontrol af den enkeltes adfærd vinder stadigt mere frem, anført af såvel regeringer som virksomheder. Lige meget hvad vi gør, hvem vi ringer til og taler med, hvor vi tager hen, hvem vi er venner med, hvad vore interesser er, hvilke grupper, vi deltager i – al denne information bliver i dag indsamlet og gjort tilgængelig for ”big brother” i regeringerne, og for ”lillebror” i erhvervslivet.

Konsekvensen er ikke kun mangel på privatliv og fortrolighed, men også en øget risiko for ytrings- og trosfriheden samt for det arbejde, der gøres af læger, advokater, journalister eller nødlinjer.

I en lang række lande har reformer inden for sikkerhedssektoren ført til et meget tættere samarbejde mellem politi, efterretningstjenester og militæret, der risikerer at forrykke balancen mellem den udøvende, lovgivende og dømmende magt i samfundet.

Masseovervågning, grænseløst samarbejde mellem militæret, politiet og efterretningstjenesterne er ved at resultere i oprettelsen af nye grænser og mure - både i Europa og på andre kontinenter - rettet ikke alene imod flygtninge og anderledes udseende mennesker, men også f.eks. politiske aktivister, fodboldfans eller imod fattige og underprivilegerede.

Mennesker, der konstant føler sig overvåget, kan ikke frit og modigt stå frem og forsvare deres rettigheder eller tage til orde for et mere retfærdigt samfund. Masseovervågning er derfor også en trussel imod grundlaget for et demokratisk og åbent samfund.

Masseovervågning gør det mere risikabelt for den enkelte at engagere sig i civilsamfundets organisationer.

Overvågning, mistillid og frygt er gradvist ved at omforme vores samfund til en masse af ukritiske forbrugere, der ”ikke har noget at skjule” – og som i et forgæves forsøg på at opnå total sikkerhed er villige til at opgive deres friheder. Vi ønsker ikke at leve i sådan et samfund!

For os er respekt for privatlivet en meget vigtig del af vores menneskelige værdighed. Et frit og åbent samfund kan ikke eksistere uden at have områder og måder at kommunikere på, der er betingelsesløst private.

Den tiltagende elektroniske registrering og overvågning af hele befolkninger giver os ikke mere sikkerhed imod kriminalitet, koster millioner af euro og er en underminering af uskyldige menneskers privatliv. Så længe frygten råder og handlinger i blinde er normen, vil målrettede og langsigtede sikkerhedsforanstaltninger blive nedprioriteret. Det samme gælder for de dagligdags problemer, der virkeligt gør folk usikre, navnlig arbejdsløshed og fattigdom.

International aktionsdag 11. oktober 2008

Lørdag den 11. oktober aktionerer vi over hele verden, i protest mod sikkerhedsmanien og den overdrevne overvågning. Vi opfordrer alle til at deltage i vore fredelige protester. Politikere og beslutningstagere skal se klart, at vi er rede til handling for at beskytte vores friheder.

Sidste nyt om protestaktioner samt listen over deltagende byer og lande kan findes på vores hjemmeside: http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Freedom_Not_Fear_2008.

Vore krav

1. Nedskæring af overvågningen

 • afskaf den generelle logning af vores kommunikation samt geografiske placering (data retention)
 • afskaf den generelle indsamling af biometriske data og stop arbejdet med RFID-pas
 • afskaf den generelle indsamling af genetiske data
 • afskaf den permanente kameraovervågning og automatiske detektionsmetoder
 • stop finansiering og udvikling af nye overvågningsteknikker
 • stop den generelle registrering af alle, der rejser med fly (PNR Data)
 • stop med at afgive informationer til USA og til andre stater, der ikke har effektiv databeskyttelse
 • ingen hemmelige søgninger i private computersystemer, hverken online og offline
 • ingen generel overvågning og filtrering af internetkommunikation (EU's Telecom-pakke)

2. Evaluering af de eksisterende overvågningsbeføjelser

Vi kræver en uafhængig gennemgang af alle de eksisterende overvågningsbeføjelser – både i forhold til hvor effektivt, de reelt virker og for at vurdere skadelige bieffekter

3. Moratorium for nye overvågningsbeføjelser

Efter de sidste års oprustning på overvågningssiden, kræver vi en øjeblikkelig stopper for nye sikkerhedslove, der yderligere vil begrænse de civile friheder.

4. Garanteret ytringsfrihed, dialog og information omkring internettet

 • forbud mod installering af filtrerings-infrastruktur på ISP-netværk
 • kun uafhængige og uvildige dommer skal kunne kræve indhold på internettet fjernet
 • fuld frihed og ret til at citere multimedia – et uomgængeligt krav til den offentlige debat i demokratier
 • beskyt fælles ytringssteder på internettet (deltagelsessider, fora, kommentarer på blogs etc.), der i dag trues af utilstrækkelige love, der i praksis opfordrer til selvcensur
Personal tools
Toolbox
 • What links here
 • Related changes
 • Upload file
 • Special pages
 • Printable version