Freedom Not Fear 2008/Tallinn

From Freiheit statt Angst!

Jump to: navigation, search

1. Kapo maja (kapodroomi) pildistamine

Tallinnas on tehtud selline ettepanek: võtame kõik kaamerad kaasa, koguneme 11. oktoobril Kaitsepolitsei maja ette, ja pildistame seda järelejätmatult, talletades ka majasse sisenejad, majast väljujad, ning hoovist/hoovi sõitvad autod.

Idee oleks siis saada kaponaudid või politsei mingil kombel tunnistama, et pidev jälgimine võib olla ebameeldiv ja kahjulik... ehk saada nad poliitikutele vastu rääkima.

Kindlasti saabub peagi inspektor Kukeke, ja pärib mida teeme. Tsiteerime talle Põhiseaduse paragrahvi §47, ning ütleme, et kogunesime eesmärgiga harjutada raudteejaama pildistamist. Oleme ju kuulnud, et sisejulgeoleku alal tuleb osturalli, tekib palju tööotsi agentidele, ja meie tahame ametioskused enne üles lihvida. :)

(Kui kellelgi on termosega kohvi, siis võiks rääkida, et tõime selle külakostiks superagent Janekile ning ta kolleegidele, kes on suurele arvule inimestele heatahtlikult kohvi välja teinud, ja väärivad tänutäheks kohvi ja küpsiseid.)

(Kui keegi soovib, võiks binokliga ringi vahtida, ja inspektor Kukekesele seletada, et teostab ornitoloogilist uuringit, et mõista kuidas tekivad linna tuvid. Hüpotees on nimelt selline, et tuvid tekivad tolmust ja nätsust.)

Neile kel meeles pole, mainiks et paragrahv 47 on selline:

"Kõigil on õigus ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada. Seda õigust võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata riigi julgeoleku, avaliku korra, kõlbluse, liiklusohutuse ja koosolekust osavõtjate ohutuse tagamiseks ning nakkushaiguse leviku tõkestamiseks."

Kuna meil puuduvad plakatid, ruuporid ja muu demovarustus, ei saa inspektor Kukeke väita, et tegemist on registreerimist vajava meeleavaldusega. Ainuke trikk, millega ta meid laiali saata võib proovida, on väites et ohustame pildistades riigi julgeolekut.

Kui nii, siis juhime tähelepanu, et kõikjal on turvakaamerad, mis teevad sama 365 päeva aastas, ja kirjutame ajalehte lõbusa artikli sellest, kuidas riigile meeldib surveillance, aga ei meeldi subveillance.

Demo aruanne:

Läksime kohale, meid oli palju vähem kui loota võinuks, ent piisav arv, et inspektor Kukeke (pärisnimi jääb saladuseks, et ta privaatsust kaitsta) autoga kohale saabuks. Tema arvates rikkusime me kuidagi avaliku koosoleku seadust, aga kuidas täpselt, tema seletada ei osanud. Igaks juhuks kontrollis inspektor Kukeke kohapeal ühe aktivisti dokumente. Nägime ainult ühte kaponauti, kes meid nähes kiiresti varjus - ilmselt ei meeldinud ka temale jälgimisühiskond.

Tervitasime Janekit tema pühitsetud nime hüüdes. :P Pilte tegid ka ajakirjanikud. Kui olime laiali minemas ja rohelise tulega tee ületanud, soovisid dokumente kontrollida inspektorid Kotkas ja Varblane (pärisnimed jäävad saladuseks, et nende privaatsust kaitsta), kes kahtlustasid meid plakatite kleepimises, ent peagi loobusid oma plaanist.


English translation:

1. Photographing the security police

A proposal has been made in Tallinn to bring as many cameras as feasible, and assemble on October 11 in front of the headquarters of the Security Police, which would be relentlessly photographed to record any persons or vehicles entering or leaving the building.

Ideally, we hope to obtain a comment from the security police, acknowledging in some way that constant surveillance can be unpleasant and harmful, and contradicting official policies.

A certain visitor to our meeting shall be Inspector Cocky, who will predictably inquire about our activity. Our plan includes referring to article 47 of the Constitution, and telling that we assembled to practise photographing a railway station. Aware of the coming Homeland Security Sales Rally, which surely creates job opportunities for agents, we wish to hone our photographic surveillance skills.

(If someone can bring along a thermal bottle of coffee, we could say that we brought it to superagent Janek [a security policeman who got exposed photographing a solidarity demo with the Burmese people last year] and his colleagues, who have sent many a friendly invitation to peaceful activists to have a coffee and talk. As a result, they definitely deserve some coffee, and likely a jar of cookies too.)

(If someone bothers, they can observe the surroundings with binoculars, and explain to Inspector Cocky that this is an ornitological project, intended to clarify the origin of urban pidgeons, and finally prove or disprove the hypothesis that pidgeons materialize from dust and chewing gum.)

For those who don't remember, Article 47 reads:

"Everyone is free to peacably assemble and hold meetings. This right may be limited as specified by law, either in the name of state security, public order, decency, traffic safety or the safety of the meeting's participants, or to prevent the spread of transmissible disease."

Since we lack flags and banners, megaphones or other demostration gear, Inspector Cocky should be hard pressed to claim that we're holding a demonstration in need of registering. He might pull a trick and disband us though, on the grounds that our rampant photographing endangers state security.

If so, we might point out that security cameras can be found everywhere, which do the same 365 days per year, and we might write a jolly article or two for papers, detailing how the state likes surveillance, but doesn't like subveillance.

Report from the demo:

We went there, being far fewer in numbers than we hoped for. Fortunately, we were many enough for Inspector Cocky (real name undisclosed to protect privacy) to arrive with a neatly colored car. In his opinion, we were breaking some aspect of the Law on Public Meetings, but how precisely, he could not explain. Just to have something to write down, Inspector Cocky took upon himself the burden of checking the documents of one activist. We also saw one security policeman, but he took immediate cover upon seeing us. I guess he didn't like surveillane society either.

We greeted superagent Janek by chanting his sacred name. :P Journalists took pictures as well. When we were disbanding, and had successfully crossed the road under a green light, ispectors Eagle & Sparrow (real names undisclosed to protect privacy) expressed an interest in checking our documents again, suspecting that we had glued flyers somewhere, but eventually gave up this plan.

Personal tools
Toolbox
  • What links here
  • Related changes
  • Upload file
  • Special pages
  • Printable version