Freedom Not Fear 2009/Amsterdam

From Freiheit statt Angst!

Jump to: navigation, search

Logo

Welkom bij VrijheidzonderAngst 2009

Aankondiging manifestatie/demonstratie 12 september 12:00 tot 17:00, Museumplein, Amsterdam

De actiedag – onder de noemer ‘Vrijheid in plaats van Angst – stop de controledrift! -‘ is een oproep om aandacht te vragen voor méér privacy, méér democratie, het recht op vrije communicatie, tot minder wantrouwen en minder grootschalig opslag van persoonsgegevens.

Traditioneel wordt ieder jaar de internationale actiedag ‘Freedom Not Fear’ uitgeroepen door de Arbeitskreis Vorratdatenspeicherung (AK Vorrat) in Berlijn. Vorig jaar werden er wereldwijd in tientallen landen acties gehouden. Dit jaar valt de dag op zaterdag 12 september.

Vereniging Vrijbit nam het initiatief om op die dag, ook in Nederland, zichtbaar te maken dat er een groeiend onbehagen leeft onder de bevolking over de almaar toenemende inperking van de privacy. Inperking door de grootschalige opslag verwerking en toepassing van alle mogelijke persoonsgegevens van iedereen, waardoor mensen de regie over hun eigen leven kwijtraken. Over de voortdurende aanwas van wet-en regelgeving die de burgerrechten, op persoonlijke vrijheid, lichamelijke integriteit en recht op vrije communicatie, inperken. Over de afbraak van de fundamenten van onze rechtstaat en democratische rechtsbeginselen.

Uitgangspunt is dat Vrijbit de gelegenheid wil scheppen dat mensen uiting kunnen geven aan de wens van velen om in een vrije samenleving te wonen. Een maatschappij waar de waarde van het recht op persoonlijke vrijheid wordt onderkend en gerespecteerd. Waar de vrijheid om jezelf te zijn, eigen verantwoordelijkheid te nemen voor je daden en je te kunnen ontwikkelen belangrijker zijn dan de belangen van het bedrijfsleven en de wens van de huidige overheid om de burger in een keurslijf te persen. Waar de samenleving wordt ingericht vanuit respect voor de eigenheid van ieder individu en vertrouwen in de medemens de basis vormt om met elkaar het beste van de samenleving maken, in plaats van angst, wantrouwen en de technische mogelijkheden te laten dicteren hoeveel controle er op het doen en laten van de burger moet worden uitgeoefend om het volk in toom te houden.

We hopen dat vele betrokken burgers en organisaties zich zullen aansluiten bij de demonstratieve manifestatie. We vertrouwen erop dat niet, zoals vorig jaar, alle werk op de schouders van een handjevol vrijwilligers zal neer komen. Met de ervaring van de manifestatie vorig jaar en hulp van een steeds grotere kring van mensen en organisaties die zich ernstig zorgen maken over dit thema, moet het toch lukken om op12 september het duidelijke signaal af te geven dat de maat vol is en een kentering tegen de controledrift dringend gewenst is.

De invulling van het programma is nog in een beginnend stadium. Er komt een podium met sprekers en muziek. Er zullen kramen aanwezig zijn waar voorlichting wordt gegeven. (Zowel over de technische mogelijkheden om persoonlijke gegevens van mensen vast te leggen, te koppelen en te gebruiken voor datamining en het samenstellen van profielen,- over de waslijst overheidsmaatregelen die de afgelopen jaren is ingevoerd – en over de mogelijkheden om hier een tegenwicht aan te bieden). Daarnaast zal met ludieke activiteiten duidelijk worden gemaakt dat Nederland in een paar jaar tijd is verworden van privacyparadijs tot controlestaat en aandacht worden besteed aan alternatieven.

Wilt u deze demonstratie/manifestatie steunen? stuur ons dan een steunverklaring voor de sympathisantenlijst en kom die dag naar Amsterdam.( naam met eventueel beroep of functie vermelden we dan op de website) Uiteraard hebben we bij de voorbereiding en op de dag zelf nog dringend behoefte aan mensen die inhoudelijke hulp kunnen bieden, die praktische klussen op zich willen nemen, artistieke/creatieve bijdragen willen leveren, mee willen helpen bekendheid te geven en, omdat alleen de zon gratis opkomt op het Museumplein, is ook financiële ondersteuning hard nodig.

Voor aanmeldingen en vragen wordt u verzocht contact op te nemen met het bestuur van Vrijbit, Kruisweg 32 3513 CT te Utrecht

Of per e-mail naar bestuur vrijbit

Tegen verzendkosten kunt u daar ook flyers en posters aanvragen.

Meer informatie: www.vrijbit.nl

Event overview

Organization(s): Vrijbit, Meldpunt Misbruik IDplicht, buro Jansen en Janssen, Koepel DBCvrije Praktijken, AFA, Humanistisch Verbond Amsterdam,

Homepage(s): http://www.vrijbit.nl http://nl.freedomnotfear2009.org/programma/

Press contact: Miek Wijnberg (temp 06 10611787)

Type of event: Demonstration/Manifestation

Place: Amsterdam, Museumplein

Time: Sat 12:00 uur

More Information on event: http://nl.freedomnotfear2009.org/programma/

Personal tools
Toolbox
  • What links here
  • Related changes
  • Upload file
  • Special pages
  • Printable version